• Head. Office - Charkop : 2869 3605 / 2869 4677
 • Malad (E) : 2844 1379 / 3214 1671
 • Malad (W) : 2883 2248 / 6536 3318
 • Goregaon (W) : 2874 2567 / 28782566
 • Motilal Nagar : 28782567 / 6533 0110
 • Dindoshi : 6517 2301 /98694 74674
 • Gorai : 2867 7439 / 6536 3315
 • Dahanukar Wadi : 2967 9590 / 6536 3316
 • Borivali(E) : 6533 0112 / 98213 99014
 • Poisar : 6517 7848 / 6517 7800
 • Thane (W) : 2547 0557

2011-2012
CPT 2012

 • Krishna Asher

  176

 • Raj Gupta

  172

 • Prajakta Bhogal

  170

 • Shanudevi Gupta

  166

 • Neha Sharma

  162

S.S.C. 2012

 • Nimisha Akerkar

  Sanskrit 100%
  1st in Maharashtra

 • Shubham Palkar

  English 98%
  1st in Maharashtra

 • Pratik Nachanekar

  97.00%
  First in I.E.S.Charkop

 • Akshay Marathe

  96.73%

 • Shushmita Abhang

  96.00%


90% + 98 students

1st rank of 31 Schools
SUBJECT TOPPERS

Sanskrit

English

Maths

Science

S.Science

Marathi

100

98

148

98

99

93
XII COMMERCE

 • Shannudevi Gupta

  90.33%
  N.L. College

 • Aishwarya Ambetkar

  88.83 %
  Saraf College

 • Shraddha Patil

  87.67%
  Dahanukar College

 • Krishna Asher

  87.00%
  NM College

 • Prajakta Bhogal

  86.17
  Dahanukar College


85% + 10 Students

80% + 39 Students

75% + 102 Students

99% in A/c - 07 Students

90% + in A/c - 91 Students
SUBJECT TOPPERS

A/c

Maths

Eco

O.C.

S.P.

Eng

99%

98%

92%

90%

90%

89%
XII SCIENCE

 • Pratik Kandalgaonkar

  PCM - 93.33%

 • Santosh Jangale

  PCM - 92.00%

 • Priyanka Kamble

  PCM - 91.00 %

 • Amit Gunjeti

  PCM - 90.33 %

T.Y.B.Com

 • Shraddha Khamkar

  88.14%
  Dahanukar College

 • Sneha Javkar

  87.14%
  ADG College

 • Swarali Shinde

  87.00%
  Patkar College

 • Nikita Borade

  86.43%
  Dahanukar College

 • Pooja Ghadi

  85.14%
  Thakur College


80% + 34 Students

75% + 69 Students

70% + 131 Students
SUBJECT TOPPERS

A/c I

A/c II

A/c III

Tax

Eco

MHRM

96%

93%

96%

97%

83%

85%